Öhman Asset Management

Nordens största fristående kapitalförvaltare

Lannebo Fonder och Öhman Fonder i siffror

Förvaltat kapital

220 miljarder kronor

Antal fonder

+40

Öhman Asset Management har utvecklats till den största oberoende kapitalförvaltaren i Norden, med 220 miljarder SEK i förvaltade tillgångar genom dotterbolagen, Öhman Fonder och Lannebo Fonder. Båda fokuserar på aktiv förvaltning, med specialisering inom aktier, företagsobligationer och räntebärande papper.

 

Innehav