Öhman Fonder

Sveriges största fristående kapitalförvaltare

Öhman Fonder i siffror

Ägarandel

100% tillsammans med anställda

Förvaltat kapital

145 miljarder kronor

Antal fonder

33

Grundades av Öhman 1994 som en fristående kapitalförvaltare med tydlig specialisering mot aktiv förvaltning av aktier, företagsobligationer och räntor.

Genom inflöden av kapital, förvärv och värdestegring har Öhman Fonder utvecklats till den största fristående kapitalförvaltaren i Sverige med ett förvaltat kapital på 140 miljarder kronor.

Läs mer om Öhman Fonder

Innehav