Investeringsportfölj

I portföljen investeras Öhmans övriga tillgångar

Portföljen i siffror

Ägarandel

Minoritetsinvesteringar

Substansvärde

4 miljarder kronor

Antal innehav

+15 fond-och direktinvesteringar

Investerar i främst private equity-fonder och direkt i onoterade tillgångar. Alla investeringar görs med långsiktighet och ansvarstagande i fokus. Vi fokuserar på finans och tillväxt och investerar i en bredd av onoterade tillgångsslag.

Investeringsportföljen värderas till fyra miljarder kronor och inkluderar en kassa som ger stabilitet och utrymme att stötta våra innehav långsiktigt. Vi strävar alltid efter att vara en tydlig ägare i de bolag som ingår i portföljen.


Kristoffer Hegmar – Investment Manager

+46 73 864 17 08
kristoffer.hegmar@ohman.se

Innehav