Investeringsportfölj

I portföljen investeras Öhmans övriga tillgångar

Portföljen i siffror

Ägarandel

Minoritetsinvesteringar

Substansvärde

4 miljarder kronor

Antal innehav

+15 fond-och direktinvesteringar

Investeringsportföljen, värderad till 4 miljarder SEK, omfattar en mix av private equity-fonder, direkta investeringar i onoterade tillgångar samt ett 18% ägande i VNV Global, ett investmentbolag fokuserat på tillväxt.

Vi är långsiktiga och engagerade ägare i företagen i vår portfölj, med ett primärt fokus på investeringar inom finans och tillväxt.


Kristoffer Hegmar – Investment Manager

+46 73 864 17 08
kristoffer.hegmar@ohman.se

Innehav