Kärninnehav och investeringar

Nordnet och Öhman Asset Management är kärninnehav som vi stöder operativt och strategiskt. Vi innehar även ett flertal investeringar

Nordnet är Nordens största digitala plattform för sparande och investeringar. Bolaget har ett börsvärde på 46 miljarder kronor (2024-02-13). Öhmans ägarandel uppgår till 22 procent.

Öhman Asset Management är Nordens största oberoende fondförvaltare, med tillgångar under förvaltning på 220 miljarder SEK genom helägda dotterbolagen Lannebo Fonder och Öhman Fonder.

Öhmans övriga tillgångar förvaltas i investeringsportföljen, värderad till 4 miljarder SEK. Portföljen inkluderar private equity-fonder, direkta investeringar i onoterade tillgångar samt en 18% andel i noterade investmentbolaget VNV Global.