Kärninnehav och investeringar

Nordnet och Öhman Fonder är kärninnehav som vi aktivt stöder operativt och strategiskt. Vi innehar även ett flertal investeringar

Nordens största digitala plattform för sparande och investeringar. Bolaget har ett börsvärde på 46 miljarder kronor (2023-02-06). Öhmans ägarandel uppgår till 22 procent.

Sveriges största fristående kapitalförvaltare. Fondbolaget har 145 miljarder kronor i förvaltat kapital. Öhman äger 100 procent tillsammans med anställda.

Investmentbolag fokuserat på tillväxtbolag i främst utvecklade marknader. Bolaget har ett substansvärde på 7,2 miljarder kronor. Öhmans ägarandel uppgår till 17 procent

I investeringsportföljen förvaltas Öhmans övriga tillgångar. Portföljen värderas till fyra miljarder kronor och investerar främst i private equity-fonder samt direkt i onoterade tillgångar.