Nordnet

Ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar

Nordnet i siffror

Ägarandel

22%

Totalt sparkapital

764 miljarder kronor

Totalt aktiva kunder

1,63 miljoner

Grundades av Öhman 1996 som en internetbaserad aktiemäklare och har sedan utvecklats till Nordens största digitala plattform för sparande och investeringar med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Nordnets tre affärsområden:

  1. Sparande och investeringar: Digitala lösningar för att investera i noterade tillgångar
  2. Lån: Portföljbelåning, bolån och privatlån
  3. Pension: Pensionssparande för privat- och tjänstepension

Läs mer om Nordnet

Innehav