Långsiktig aktiv ägare

Erfarenhet av att utveckla branschledande bolag med innovation och stabilitet som ledord

Öhman etablerades 1906 och har grundat och utvecklat flera av Nordens ledande bolag inom finansbranschen med Nordnet och Öhman Fonder i spetsen. Öhman är familjeägt och drivs av tredje generationen familjen Dinkelspiel.

Allt började 1906

Lång historia av innovation och ständig utveckling. Öhman har alltid varit framåtblickande samtidigt som vi är långsiktiga och stabila ägare i våra verksamheter.

Grundas 1906

Emric Öhman grundar bolaget som en aktie- och råvarumäklare. Bolaget blir medlem på Stockholmsbörsen. 1934 tar Max Dinkelspiel över efter att ha arbetat nära Emric under lång tid.

Verksamheten utvecklas

Ett bredare utbud av finansiella tjänster erbjuds. Claes Dinkelspiel börjar inom bolaget och introducerar fundamental bolagsanalys i Sverige.

Finansiellt fullservicehus

Investment Banking, kapitalförvaltning och aktiehandel online samt ett antal investeringar adderas. Tom Dinkelspiel börjar inom verksamheten på 1990-talet.

Långsiktigt ägarbolag

Investmentbanken avyttras. Nordnet och Öhman Fonder är ledande aktörer i Norden respektive Sverige. Öhman kan nu ses som ett investerings- och ägarbolag. Nettotillgångar uppgår idag till 15 miljarder kronor.

Track Record

Exempel på bolag där Öhman varit eller är involverade

Nuvarande innehav

Grundades inom Öhman och har sedan vuxit till Nordens största digitala plattform för sparande och investeringar med ett börsvärde på 46 miljarder kronor (2023-02-06).

Nuvarande innehav

Grundades inom Öhman och har sedan vuxit till Sveriges största fristående kapitalförvaltare med 220 miljarder kronor under förvaltning.

Nuvarande innehav

Öhman var medgrundare till Neqst 2008. Sedan har bolaget utvecklats till ledande investeringsbolag inom techbranschen. Neqst investerade i Sinch i ett tidigt stadium.

Avyttrat

Öhman investerade 1997 i tidig fas. Cint utvecklades till ett ledande bolag inom digital undersökningsbaserad research och noterades på Stockholmsbörsen 2021.

Avyttrat

Grundades inom Öhman 1998 och utvecklades till ett FinTech-bolag inom kredithantering med 200 medarbetare i fyra länder. Såldes till Tieto Group 2016.

Avyttrat

Grundades inom Öhman och utvecklades till en av de ledande svenska investmentbankerna med över 200 anställda. Såldes till Pareto Securities 2011.

Team

Johan Malm – VD

LinkedIn

Clara Horn – Chefsjurist

LinkedIn

Kristoffer Hegmar – Investment Manager

LinkedIn

Pontus Barrné – Finanschef

LinkedIn

Styrelse

Tom Dinkelspiel - Ordförande

Björn Fröling - Vice Ordförande

Charlotte Dinkelspiel - Ledamot

Mikael Ericson - Ledamot

Catharina Versteegh - Ledamot

Jacob Dalborg - Ledamot