Öhman

Grundat 1906 och familjeägt sedan tre generationer. Öhman driver, förvaltar och investerar i verksamheter långsiktigt

Nordens största digitala plattform för sparande och investeringar. Bolaget har ett börsvärde på 46 miljarder kronor (2023-02-06). Öhmans ägarandel uppgår till 22 procent.

Sveriges största fristående kapitalförvaltare. Fondbolaget har 145 miljarder kronor i förvaltat kapital. Öhman äger 100 procent tillsammans med anställda.

Investmentbolag fokuserat på tillväxtbolag i främst utvecklade marknader. Bolaget har ett substansvärde på 7,2 miljarder kronor. Öhmans ägarandel uppgår till 17 procent.

I investeringsportföljen förvaltas Öhmans övriga tillgångar. Portföljen värderas till fyra miljarder kronor och investerar främst i private equity-fonder samt direkt i onoterade tillgångar.